Appar / Apps

Här samlar jag de appar jag utvecklar / This is a collection of apps I’m developing.

Pluttifikation

Pluttifikation är en enkel app, som hjälper dig att träna på multiplikationstabellerna.

Pluttifikation lets you practice multiplication tables.

Läs mer.

InstallomatorMate

Installomator may the best invention next to sliced bread – at least if you are a professional Mac Admin. This app gives acts as a GUI on top of Installomator.

Read more.