Dags att kräva risktillägg?

Professor Bo Sjöberg vid Sahlgrenska akademin i Göteborg jämför Glassbilens melodi med moderna tortyrmetoder. Jag kan visserligen hålla med om att den är irriterande, men det är ändå så pass sällan man hör trudelutten att tortyrmetod känns som en överdriven jämförelse.

Fast det är klart, de stackarna som kör glassbilen tvingas lyssna till melodin ett otal gånger varje dag. Det kanske är dags för glassförsäljarna att kräva risktillägg med hänvisning till fjärde Genèvekonventionens tredje artikel.