Ibland går det nästan att förstå politikerförakt

En dag som denna är det lätt att ta till politikerförakt. Hur många av ledamöterna som röstade ja till ”FRA-lagen” är ens insatta i vad den innebär? Hur hårt har egentligen partipiskorna tagit när en centerpartistisk politiker tycker att det är okej att rösta ja för att man ska inrätta en ”ny myndighet” (Annie Johansson).

Jag kanske har missuppfattat något men jag hade för mig att de borgerliga partierna ville minska statens inflytande, vilket inrättandet av en ny myndighet rimmar illa med.

Frågan är ju hur man lyckats undvika att lagrådet sätter sig på tvären? För vi pratar om införandet av en lag som inkräktar på två grundlagar, YGL och Tryckfrihetsförordningen. Den som är anställd inom svensk offentlig förvaltning har inte rätt att efterforska journalisters källor, men nu har vi helt plötsligt fått en lag som ger FRA rätt att samla in information som kan röja en källa.

Nu är det visserligen ett par år sedan jag satt i skolbänken, men jag har ett bestämt minne av att en grundlag övertrumfade övriga lagar.

Att man sedan motiverar detta intrång i medborgarnas integritet och landets grundlagar, till tonerna av en sällan skådad protestaktion, med kampen mot terrorister är enbart löjligt. Tyvärr verkar det som om de styrande på fullt allvar tror att vi kommer att avvärja terroraktioner riktade mot Sverige med en lista på 250.000 kodord.

Jag är hemskt ledsen, men om nu någon skulle få för sig att rikta ett terrordåd mot Sverige så lär de knappast planera det genom att skicka fullt läsbara mail som FRA kan snappa upp. Om de över huvud taget mailar så lär det ske krypterat så att FRA i bästa fall kan få ut innehållet om ett par miljoner år – och då lär det vara försent.

Kvar sitter vi så kallat vanliga medborgare och undrar vad vi egentligen vågar skriva i våra mail i framtiden?

Sällar mig till kören – Stoppa ”FRA-lagen”

Jag försöker undvika att ta upp politik i min blogg, men ibland är det svårt att låta bli.

Mycket har sagts i ämnet, men det jag reagerar mest på är att meddelarskyddet i princip är utsuddat. Som journalist är du skyldig att skydda dina källor. Om någon frågar vem som gett dig en viss uppgift så får du inte avslöja det (såvida källan inte är känd genom att han eller hon ställt upp på intervju). För den som är offentligt anställd är det till och med förbjudet att efterforska källor, vilket tyvärr inte alla politiker och tjänstemän känner till, eller bryr sig om (jo, jag har egen erfarenhet av detta).

Om nu lagen klubbas igenom innebär det att du aldrig mer kan skicka ett känsligt mail till en journalist och känna dig någorlunda säker på att ingen får veta att du bidragit med information, inte ens om du krypterar den. Informationen om hur mailet skickats, från vem och till vem, finns lagrat av en statlig myndighet. Det samma gäller telefonsamtal. Härligt va?

Det är naturligtvis inte givet att informationen kommer att utnyttjas, men bara vetskapen om att du inte kan kontakta en journalist annat än genom ett möte öga mot öga, utan att det lagras någonstans är i sig ett hot mot demokratin. Vad är det som säger att informationen inte missbrukas? Kanske inte idag, men om ett år, eller tio, eller femtio?

Det behöver inte vara så att vi får en regering som kastar Sverige tillbaka till 30-talet för att den information FRA kommer att lagra ska bli ett otäckt instrument, det räcker faktiskt med ett rötägg – och sådana hittar man överallt; bland poliser, journalister, politiker, säljare, militärer, lärare, svenskar, invandrare, välbärgade, fattiga, män, kvinnor – ja i princip alla yrkeskategorier och samhällsgrupper. 

Varför skulle FRA vara befriade från dem?

Sen kan man naturligtvis undra hur det kommer sig att vi svenskar som en gång i tiden förfärades över hur Sovjetunionen en gång i tiden granskade medborgarnas brev nu ska utsättas för det samma? Fast i digital form förstås, som om det nu skulle vara någon skillnad.

Det finns naturligtvis fler aspekter på det hela. En del kan man hitta på http://www.stoppafralagen.nu/